NAŠI LIDÉ

Zastupitelé

městského obvodu Poruba

Jan Dekický

zastupitel, místostarosta MOb Poruba pro bytové hospodářství a nebytové prostory, právní vztahy k pozemkům a životní prostředí, člen redakční rady PRIO

e-mail: jdekicky@moporuba.cz

Petr Jedlička

zastupitel, člen Rady MOb Poruba, člen Kontrolního výboru, předseda Komise pro životní prostředí, předseda Klubu zastupitelů ODS

e-mail: pjedlicka@moporuba.cz

Mgr. Marek Kudela

zastupitel, člen Finančního výboru, předseda Komise pro sport a volnočasové aktivity

e-mail: mkudela@moporuba.cz

Ing. Tomáš Břeský

zastupitel

e-mail: tbresky@moporuba.cz

Milena Jedličková

zastupitelka, členka Komise pro školství a vzdělávání, členka Komise pro rozvoj kultury

e-mail: mjedlickova@moporuba.cz

Členové komisí

Rady městského obvodu Poruba

Ing. Zuzana Lidmilová

členka Komise pro sociální a bytovou politiku

Tomáš Mihula

člen Komise pro architekturu a urbanistický rozvoj městského obovdu Poruba

Ing. Jan Abrahamčík

člen Komise pro strategické řízení, udržitelný rozvoj a MA21, člen Komise pro sport a volnočasové aktivity

Jaroslav Klega

člen Komise pro efektivní řízení a správu Úřadu městského obvodu Poruba

Libor Křen

člen Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Zastupitelé

statutárního města Ostrava

Bc. Radana Zapletalová

zastupitelka, členka Komise kultury, členka Komise pro rodinu a volný čas, členka Komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické

e-mail: rzapletalova@ostrava.cz

Členové komisí

Rady statutárního města Ostravy

Mgr. Marek Kudela

člen Komise pro majetek a hospodářskou správu

Ing. arch. Milena Vitoulová

členka Komise investiční, architektury a rozvoje města

Vedení

místního sdružení ODS Poruba

Jan Dekický

předseda místního sdružení

e-mail: jdekicky@moporuba.cz

Ing. Tomáš Břeský

místopředseda místního sdružení

e-mail: tbresky@moporuba.cz

Petr Jedlička

místopředseda místního sdružení

e-mail: pjedlicka@moporuba.cz

Bc. Radana Zapletalová

místopředsedkyně oblastního sdružení ODS Ostrava