NAŠI LIDÉ

Městský obvod Poruba

zastupitelé

Jan Dekický

zastupitel, místostarosta MOb Poruba pro bytové hospodářství a nebytové prostory, právní vztahy k pozemkům a životní prostředí, člen redakční rady PRIO

e-mail: jdekicky@moporuba.cz

Petr Jedlička

zastupitel, člen Rady MOb Poruba, člen Kontrolního výboru, předseda Komise pro životní prostředí, předseda Klubu zastupitelů ODS

e-mail: pjedlicka@moporuba.cz

Mgr. Marek Kudela

zastupitel, člen Finančního výboru, předseda Komise pro sport a volnočasové aktivity

e-mail: mkudela@moporuba.cz

Ing. Tomáš Břeský

zastupitel

e-mail: tbresky@moporuba.cz

Milena Jedličková

zastupitelka, členka Komise pro školství a vzdělávání, členka Komise pro rozvoj kultury

e-mail: mjedlickova@moporuba.cz

členové komisí

Libor Křen

předseda Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Ing. Zuzana Lidmilová

členka Komise pro sociální a bytovou politiku

Tomáš Mihula

člen Komise pro architekturu a urbanistický rozvoj městského obovdu Poruba

Ing. Jan Abrahamčík

člen Komise pro strategické řízení, udržitelný rozvoj a MA21, člen Komise pro sport a volnočasové aktivity

Jaroslav Klega

člen Komise pro efektivní řízení a správu Úřadu městského obvodu Poruba

Statutární město Ostrava

zastupitelé

Bc. Radana Zapletalová

zastupitelka, členka Komise kultury, členka Komise pro rodinu a volný čas, členka Komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické

e-mail: rzapletalova@ostrava.cz

členové komisí

Mgr. Marek Kudela

člen Komise pro majetek a hospodářskou správu

Ing. arch. Milena Vitoulová

členka Komise investiční, architektury a rozvoje města

Moravskoslezský kraj

zastupitelé

Ing. Jan Abrahamčík

zastupitel, členy Výboru pro tělovýchovu a sport, člen Komise pro průmysl a energetiku, člen Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruchčlenové výborů a komisí

Bc. Radana Zapletalová

členka Výboru pro kulturu a památky

Senát PČR

Senátní okrsek č. 72 - Ostrava-město

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.

senátor, člen Výboru pro zdravotnictví

e-mail: dekickak@senat.cz, brozovay@senat.cz


Vedení

místního sdružení ODS Poruba

Jan Dekický

předseda místního sdružení

e-mail: jdekicky@moporuba.cz

Petr Jedlička

1. místopředseda místního sdružení

e-mail: pjedlicka@moporuba.cz

Mgr. Marek Kudela

místopředseda místního sdružení

e-mail: mkudela@moporuba.cz

Ing. Jan Abrahamčík

místopředseda místního sdružení

e-mail: jan.abrahamcik@seznam.cz

Bc. Radana Zapletalová

místopředsedkyně oblastního sdružení ODS Ostrava