NAŠI LIDÉ

Městský obvod Poruba

zastupitelé

Jan Dekický

zastupitel; místostarosta MOb Poruba pro bytové hospodářství, nebytové prostory a údržbu budov, právní vztahy k pozemkům a životní prostředí; člen redakční rady PRIO

e-mail: jan.dekicky@moporuba.cz

Mgr. Marek Kudela

zastupitel, předseda Komise pro školství, vzdělávání a sport, člen Komise pro rozvoj udržitelné mobility, předseda Klubu zastupitelů SPOLU

e-mail: mare.kudela@moporuba.cz

Petr Jedlička

zastupitel, člen Kontrolního výboru, člen Komise pro výstavbu a životní prostředí

e-mail: petr.jedlicka@moporuba.cz

Lenka Pastyrniaková

zastupitelka, členka Komise pro sociální a bytovou politiku, členka Komise pro rozvoj kultury a volnočasové aktivity

e-mail: lenka.pastyrniakova@moporuba.cz

Jaroslav Klega

zastupitel, člen Komise pro rozvoj udržitelné mobility, člen Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

e-mail: jaroslav.klega@moporuba.cz

členové komisí

Dominik Kolder

člen Komise pro strategické řízení, udržitelný rozvoj a MA21

Ing. Michal Sněhota

člen Komise pro strategické řízení, udržitelný rozvoj a MA21

Statutární město Ostrava

zastupitelé

Bc. Radana Zapletalová

zastupitelka, členka Komise kultury, členka Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti

e-mail: radana.zapletalova@ostrava.cz

členové komisí

Mgr. Marek Kudela

člen Komise pro sport

členové výborů a komisí

Bc. Radana Zapletalová

členka Výboru pro kulturu a památky

Senát PČR

Senátní okrsek č. 72 - Ostrava-město

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.

senátor, člen Výboru pro zdravotnictví

e-mail: dekickak@senat.cz, brozovay@senat.cz


Vedení

místního sdružení ODS Poruba

Jan Dekický

předseda místního sdružení

e-mail: jan.dekicky@moporuba.cz

Petr Jedlička

1. místopředseda místního sdružení

e-mail: petr.jedlicka@moporuba.cz

Mgr. Marek Kudela

místopředseda místního sdružení

e-mail: marek.kudela@moporuba.cz

Ing. Jan Abrahamčík

místopředseda místního sdružení

e-mail: jan.abrahamcik@moporuba.cz

Bc. Radana Zapletalová

místopředsedkyně oblastního sdružení ODS Ostrava