PROGRAM

Naše společné priority

Víme jak ještě více podpořit Porubu.

Pečlivá údržba Poruby

S námi Poruba pokvete a to nejen na záhonech a na loukách. Kvalitní život ve městě je o nikdy nekončící kvalitní údržbě. Opravy chodníků, údržba zeleně, údržba funkčních dvorů, dětských hřišť a revitalizace starých, čistota v ulicích, více míst na odpočinek a posezení. Každý obvod si zaslouží stejnou péči. Tohle je priorita číslo 1. Nejvíce Vás trápí chodníky. Díky digitálnímu pasportu má porubská radnice o všech chodnících a jejich stavu perfektní přehled. Digitální pasport navíc umí i vyčíslit, kolik bude plánovaná rekonstrukce chodníku radnici stát. A i když se to nezdá, již nyní opravujeme dvojnásobek m2 chodníků oproti roku 2018. Cílem je ale opravovat 12 tis. m2 ročně standardně.

Parkování

Parkovací koncepce nemá v žádném větším městě snadné a už vůbec ne levné řešení. Jsme fandové alternativní dopravy ve městě, sportovci, ale nejsme fanatici. Auta z měst jen tak nezmizí a naopak, budou nějakou dobu ještě přibývat. Městské koncepce parkování a rozvoje alternativní dopravy musí jít ruku v ruce. Prošli jsme každý porubský obvod tam a zpět a vytipovali jsme pro Vás cca 1000 nových parkovacích míst napříč Porubou, které mohou navýšit kapacity stávajících míst velmi rychle. Někde nabydou změnou z podélných na kolmé a šikmé. Kde to situace dovolí, vzniknou zcela nová místa rozšířením cesty. K tomu rozjedeme realizaci větších projektů - parkovacích domů nebo polo zapuštěných parkovacích míst, kde je situace kritická. Jak chceme navýšit parkování právě ve vašem obvodě?

Severní spoj - do centra za 10 min.

Severní spoj přináší po dokončení prodloužené Rudné další významné zklidnění dopravy po celé délce ulice Opavská. Severní spoj je pro Porubu do budoucna prioritní, odkloní tisíce motoristů, kteří Porubou jen transferují. Zpracovaný model hovoří jasně. V roce 2035 bude přes křižovatku U Vodárny projíždět 62 000 vozidel za 24 hodin, které není schopna tato křižovatka pojmout. V případě realizace Severní spoj převezme až 22 000 vozidel za 24 hod. Dojde k výraznému odlehčení po celé délce ulice Opavské a to až na úroveň roku 2000! Bez Severního spoje za pár let ztratíme spoustu zbytečného času v zácpách po celé délce ulice Opavská. Rozjezdili jsme Rudnou, rozjezdíme Severní spoj. Tohle projekt tramvaje od Globusu fakt nevyřeší a určitě není pro nás prioritní.

Kvalitní školy a sportovní infrastruktura

V Porubě máme z čeho vybírat! Poruba se pyšní mnoha kvalitními a hlavně specializovanými školami. Sportovky, jazykovky, umělecké školy, matematické, soukromé, státní a také zde mají své místo školy alternativní. Například celý kampus Waldorfského vzdělávání a vznikají nové Montessori třídy. Další rozvoj specializací škol budeme plně podporovat, chceme ať si každý najde a rozvíjí se v tom, co ho baví. A i když nehledáte specializaci, kvalitní škola musí být hned za Vašim domem. Podpoříme alternativy k mateřským školkám, zajistíme tak pestrost vzdělávání a uvolníme místa ve školkách pro ty, kteří potřebují nastoupit do práce.
A porubský veřejný prostor musí nejen děti, ale celé rodiny vybízet k pohybu. Kvalitní cyklo a běžecké stezky, veřejně přístupné sportovní areály škol, nové workout hřiště. Vždy dáme projektům, které Vás ve městě rozhýbou zelenou.

Porubský lesopark bez betonu

Po deseti letech je stav stále stejný, územní plán kolem Myslivny počítá se stavbou areálu VTP. I když v tuto chvíli neexistuje žádný záměr, který by ze stavbou počítal, po volbách může být všechno jinak. Statutární město Ostrava sice bez vyjádření Poruby rozhodlo o možnosti změny územního plánu na rezervu, což však jen oddálí řešení lokality do budoucna. Chci zachovat odpočinkový charakter území a to bez dalších otazníků. Jak toho dosáhnout? Je třeba nechat odborníky zpracovat studii, která by rekreační charakter území respektovala a tuto studii prodiskutovat s veřejností. Pak teprve změnit územní plán bez zbytečného kroku územní rezervy, který může záměru vlastně i uškodit. A na základě nového územního plánu pak konečně pole kolem Myslivny nechat jako místo, kam nejen Porubáci chodí "dobít baterky".

SPOLU s námi Poruba pokvete v každém obvodě.

1. obvod - Oblouk i Poklad

Od Oblouku k Pokladu a zase zpátky. Prostě Sorela kam se podíváš. To je první porubský obvod, který zprava lemuje po celé délce Hlavní třídu. A ač se to nezdá, je to místo kultury, vzdělávání i sportu. Jde tedy o krásnou lokalitu v samotném centru Poruby, jenže žití v památkové zóně přináší svá úskalí, se kterými se obyvatelé musejí potýkat. Není zde jednoduché zaparkovat, a to se ani nemusí konat akce v kulturáku nebo sportovním areálu, kdy má obvod pojmout přijíždějící hosty. Mnohé také trápí stav klidových zón pro volnočasové aktivity nebo nepořádek v okolí kontejnerů. Jsou to mnohdy drobnosti, které hodláme změnit.


Priority pro 1. obvod

 • Náměstí Boženy Němcové a Jana Nerudy

  Všechny čtyři dvory okolo obou náměstí znovuoživíme, a to vč. oprav betonových hřišť, kterých nemusí být tolik, chodníků a rozšíření počtu laviček i odpadkových košů. Na náměstí B. Němcové vytvoříme hřiště pro pétanque.

 • Udržovaná i nová zeleň

  Větve nesmí lidem padat na hlavu, proto budeme systematicky pečovat o stromy, keře i květinové záhony. Tam, kde nejde vysadit strom, přidáme keř. I ty udělají spoustu parády.

 • Jeden dvůr vzorem pro druhý

  Dvory okolo Větrné jsou dvojí kvality. Z vyšlapaných stezek uděláme nenápadný funkční chodník, z betonového placu přírodní hřiště.

 • Dvory pro lidi

  Všechny dvory vyčistíme od starých zbytnělých betonových ploch, patníků, klepáčů apod. Opravíme chodníky a dětská hřiště vhodně doplníme o stínidla nebo hračkobudky. Součástí dvorů musí být i moderní lampy, které vám nebudou svítit do oken.

 • Čistota v ulicích

  Kontejnerová stání schováme za pěkná ohraničení např. po vzoru ulice Gustava Klimenta. Zároveň se podíváme na vhodná doplnění kapacity tříděného odpadu.

 • Nový DK Poklad - nové okolí

  Parky po obou stranách kulturního domu i jeho předpolí musí vypadat skvěle. Doplníme místo o moderní městský mobiliář i vodní prvek.

2. obvod - Okolo Alšáku

Nejmenší co do rozlohy, obrovský co do významu. Čtyři rohy - Slovan, vozovna, kruháč a aula - a mezitím nejslavnější porubské náměstí Alšovo, kde se pořádají akce po celý rok; největší porubský park Havlíčkovo náměstí s dominantou věžáku Panorama a školní areál s dvěma prestižními základními školami na Porubské ulici, jedna domovem porubské atletiky a druhá se špičkovou výukou jazyků. Lidé z druhého obvodu mají všude blízko, vše na dosah ruky. Ale také je trápí věci jako v jiných obvodech - nedostatečné parkování, prostředí okolo kontejnerů, stav některých chodníků. Pojďme se podívat, co s tím uděláme.


Priority pro 2. obvod

 • Desítky až stovky nových parkovacích míst
  Povrchové parkoviště na ul. Pionýrů částečně zakopeme a zvýšíme o jedno podlaží. Tím získáme až 120 nových míst. V obslužných uličkách za domy na Hlavní třídě přestavíme podélná stání na kolmá, čímž získáme další desítky.
 • Havlíčkovo náměstí
  Doplníme park o vodní prvek, který dá místu nové kouzlo. Dále otevřeme diskusi s místními obyvateli, zda by se nedal potenciál celého místa ještě rozvinout. Oblíbené dětské hřiště (kdysi s lodí) rozšíříme po vzoru Dětského ráje v Komenského sadech, popřípadě doplníme o mobilní kavárnu pro rodiče. Také opravíme bruslařskou dráhu a samozřejmostí bude naše péče o novou květinovou louku, která dělá radost všem.
 • Dopravní uzel "Vozovna"
  Vysoce frekventovány zastávky "Vozovna" budou pod naším drobnohledem, co se týče bezpečnosti i čistoty. Tato pro mnohé vstupní brána do centra Poruby nesmí dělat ostudu.
 • Čistota v ulicích
  Zvedneme kulturu kolem kontejnerových státní, která schováme za pěkná ohraničení. Zároveň se podíváme na vhodná doplnění kapacity tříděného odpadu, ale též rozšíření košů.
 • Dvory pro lidi
  Všechny dvory vyčistíme od starých zbytnělých betonových ploch, patníků, klepáčů apod. Opravíme chodníky a dětská hřiště vhodně doplníme o stínidla. Součástí dvorů musí být i moderní lampy, které vám nebudou svítit do oken.
 • Alšovo náměstí
  I nadále budeme podporovat a spoluorganizovat kulturní a společenské akce, které místu vdechují život. A co tak zde umístit sochu samotného mistra!?

3. obvod - U zimáku

Třeťák je skutečným středem Poruby. Stačí se podívat z výšky. Ohraničen ulicí Opavskou - dopravní tepnou Poruby, Francouzskou, Porubskou a Hlavní třídou, jež je naopak tepnou porubského života. Zimní stadion, poliklinika, hlavní pošta, kravín, irská... a zejména prostranství "u Floridy". Je to tedy obvod konání kulturních a sportovních akcí, nakupování na trzích, vyzvedávání balíků, posedávání v restauracích a pubech, ale hlavně klidného bydlení v centru města. Chtělo by se říct ráj na zemi, ale nenech se zmýlit! I třeťák má své problémy. Parkování, jak jinak!? Stav parků a dvorů, tedy chodníky, lavičky, zeleň... Čistota kolem kontejnerů. Stav venkovních sportovišť. Podoba místa trhů na Nezvalově náměstí. Ale to všechno se dá efektivně vyřešit, jen to chce trochu vůle. Tak pojďme na to!


Priority pro 3. obvod

 • 100 nových parkovacích míst
  Rozšíříme parkovací stání jednoduchými úpravami stávajících ulic, či využitím terénu - zhruba 50 míst zapuštěných v terénu na ul. Španielova, 28 míst ve dvoře mezi Nezvalovým nám. a ul. Spojů, 30 míst okolo ÚP a polikliniky.
 • Nálepkovo náměstí
  Revitalizujeme centrální park třeťáku, tedy opravíme chodníky vč. úpravy pro nájezd vozíčkářů, rozšíříme počet laviček i odpadkových košů, budeme pečovat o květinové záhony, stromy i keře, vytvoříme hrací plochu pro pétanque.
 • Dvory pro lidi
  Dvory vyčistíme od starých zbytnělých betonových ploch, patníků, klepáčů apod. Opravíme chodníky a dětská hřiště vhodně doplníme o stínidla. Součástí dvorů musí být i moderní lampy, které vám nebudou svítit do oken.
 • Sportování malých i velkých
  Venkovní sportoviště ve dvorech opravíme, aby je mohly děti skutečně využívat. Z šesti starých betonových ploch postačí tři moderní funkční hřiště.
 • Odpadky
  Kontejnerová stání schováme za pěkná ohraničení, zároveň se podíváme na vhodná doplnění kapacity tříděného odpadu.
 • Trhy na Nezvalové náměstí
  Zrekonstruujeme místo pro konání trhů na Nezvalově náměstí. Kvalitní architektura posune i prodej ovoce do jiné dimenze
  .

4. obvod - U bazénu

Čtvrtý obvod je sevřen mezi ul. Opavskou a Pustkovec, kde do něj prostupuje Pustkovecký park - krásná rozlehlá klidová zóna. Je to také, chtělo by se říci, obvod sportu, když se zde nachází krytý bazén, sportovní centrum Fajne, tenisové kurty i skatepark. A do třetice je to místo, kde je klidné bydlení převážně v nižší zástavbě obklopené nekonečnou zelení. Dnes také opravené náměstí Družby u Bohemky a znovu vzkvétající Černá perla dávají čtvrťáku nový život. Jedinou kaňkou zůstává vozovna MHD, která území narušuje. Nicméně i to se v budoucnosti jistě změní. No a pak tady jsou tradiční neduhy jako nedostatek parkování, stav některých dvorů či podoba prostranství u křižovatky Vozovna - vstupní brány do Poruby. Co tedy s tím?


Priority pro 4. obvod

 • Nová parkovací místa
  Realizujeme kolmá parkovací místa z náměstí Družby po ul. Gen. Sochora. Rovněž celá ulice Lvovská umožnuje výstavbu desítek kolmých parkovacích stání, stejně jako Žilinská za Bohemkou. Za Benzinou na Opavské je také prostor pro další parkoviště. A hlavně se podíváme na možnost technického řešení zakopání velkého parkoviště u krytého bazénu na úroveň sportoviště Fajne, čímž by vzniklo druhé patro s dalšími desítkami míst, aniž by to narušilo charakter místa.
 • Chodníky k chození
  Opravíme chodníky před poštou i u zdravotního střediska v okolí nám. Družby i všechny, které to potřebují. A hlavně zpevníme vyšlapanou stezku od zastávky Telekomunikační k Oáze klidu, aby fungovala i za deště, ale přitom nenarušila prostor pro konání poutí a cirkusů.
 • Okolí Černé perly
  Černá perla bude zanedlouho opět skutečnou perlou, ale na nás je péče o okolí. Opravíme tedy chodníky na Slavíkové stejně jako se postaráme o prostranství okolo. I nadále budeme podporovat vymístění vozovny autobusů i odstranění garáží pro budoucí rozvoj lokality.
 • Park "Vozovna"
  Celé prostranství u křižovatky "Vozovna", pro mnohé vstupní brána do Poruby, musí projít zásadní rekonstrukcí. Tady se musí cílit na kvalitu a všechny uživatelé tohoto vytíženého místa.
 • Čistota v ulicích
  Zvedneme kulturu kolem kontejnerových stání, která schováme za pěkná ohraničení. Zároveň se podíváme na vhodná doplnění kapacity tříděného odpadu, ale též rozšíření košů.
 • Dvory pro lidi
  Všechny dvory vyčistíme od starých zbytnělých betonových ploch, patníků, klepáčů apod. Opravíme chodníky a dětská hřiště vhodně doplníme o stínidla. Součástí dvorů musí být i moderní lampy, které vám nebudou svítit do oken.
 • Agility park
  Na psí louce u Pustkoveckého rybníku anebo u "jezevčíka" postavíme veřejný agility park pro naše čtyřnohé mazlíčky.

5. obvod - U soudu

Páťák - obvod, kterým končí (anebo začíná!?) Hlavní třída. Ze tří stran obklopen Svinovem a Třebovicemi, také je prvním, který uvidíš, když k nám přijedeš z Ostravy. Charakteristickým rysem pátého obvodu je velké množství věžáků a dlouhých paneláků, avšak díky velkým otevřeným plochám nepůsobí zástavba stísněně. Dominantou, ač to tak mnozí nemusí vnímat, je psí louka, která je předurčena k setkávání lidí a pořádání velkých akcí. No a park na ní navazující táhnoucí se podél pěší zóny je opravdovým klenotem. Stačí se podívat z horních pater domu na Alžírské - lepší než stezka v korunách. Obvod má však jednu výraznou vadu na kráse a tou je Marica - vřed, který musíme odstranit!


Priority pro 5. obvod

 • Marica
  Podpoříme přeměnu chátrající stavby Marica v nový fungující objekt. Využijeme všech prostředků, které nám legislativa umožňuje k nápravě nevyhovujícího stavu.
 • Nová parkovací místa
  Parkoviště na Kubánské ulici vhodně a jednoduše rozšíříme o 50 nových stání. Také na ulici Řecká jsou možnosti k vytvoření několika míst. Další místa vybudujeme u věžáků za Hadexem na ul. Francouzská.
 • Lavičky ve stínu
  V lesíku na psí louce, ale nejen tam doplníme lavičky, které budou ve stínu. Některé lavičky na slunných místech schováme pod jednoduchá stínidla.
 • Prostor mezi Alžírskou a Vietnamskou
  V celém prostoru zpevníme vyšlapané stezky, po kterých lidé skutečně chodí a opravíme stávající chodníky. Samozřejmostí bude doplnění laviček a odpadkových košů. Jednáním a tlakem nepřipustíme, aby z bývalého objektu posilovny Quattro vznikla druhá Marica!
 • Dvory i ulice pro lidi
  Opravíme chodníky i ve vnitroblocích a dětská hřiště vhodně doplníme o stínidla a kde to bude vhodné tak také o sdílené hračkobudky. V parku u veteriny uděláme hrací plochu pro pétanque. Součástí dvorů musí být i moderní lampy, které vám nebudou svítit do oken, přičemž se zamyslíme nad teplotou světla, která není zdraví škodlivá.
 • Odpadky
  Zvedneme kulturu kolem kontejnerových státní, která schováme za pěkná ohraničení. Zároveň se podíváme na vhodná doplnění kapacity tříděného odpadu, ale též rozšíření košů.
 • Místo pro dětský park s kavárnou
  Místo podobné Dětskému ráji v Komenských sadech Porubě chybí. Podpoříme proto podnikatelský záměr, aby vzniklo dětské hřiště s kavárnou a posezením pro rodiče. Nabízí se například hřiště na Ukrajinské nebo okolí posilovny Quattro.
 • Odklon dopravy z Polské ulice
  Nastartujeme projekt prodloužení Polské ulice v místě velkého parkoviště skrz zahrádky k napojení na Francouzskou a Nad Porubkou, čímž odkloníme dopravu z úseku zastávky Kubánská.

6. obvod - Fakultka a Báňská

I pro ty Porubáky, kteří mají povědomí o páťáku nebo třeťáku, je šestý stavební obvod největší oříšek. Většinu tohoto obvodu zabírají areály Vysoké školy báňské, Fakultní nemocnice Ostrava a Domova pro seniory Slunečnice, které si žijí vlastním životem. Ale i přes to jsou nejen pro porubské obyvatelé nesmírně důležité. Zbyteček území zabírá malé sídliště Nový Pustkovec a bydlení téměř v lese na ulici Studentská. Celé sídliště doplňuje školní areál Josefa Valčíka s mateřinkami, základní školou i jedinou porubskou uměleckou školou. A právě v Novém Pustkovci najdeme většinu toho, co by se dalo změnit k lepšímu. Ať už nedostatek parkovacích míst kolem výškových domů, tak stav chodníků a vnitrobloků.


Priority pro 6. obvod

 • Vnitroblok mezi ul. Pavlouskova a Marty Krásové
  Proměníme dvůr na místo pro trávení volného času, opravíme chodníky, zvětšíme dětské hřiště a zajistíme stínění nad pískovištěm a nad lavičkami, aby i v létě bylo místo příjemné pro posezení. Vnitroblok je také ideální pro přidání hračkobudky po vzoru hřiště na F. Čechury.
 • Lepší propojení Nového Pustkovce s lesoparkem
  Dostat se ze sídliště přes Opavskou směrem k lesoparku je nepříjemné, ba i nebezpečné. Proto podpoříme změnu křižovatky Opavská x Studentská s doplněním přechodu pro pěší, samozřejmě v zelené vlně s křižovatkou s ulicí Krásnopolskou.
 • Parkoviště na Slavíkové a M. Krásové
  Prodloužíme parkoviště podél ulice Slavíkova, čímž získáme na 50 nových míst. Stejně budeme postupovat na ul. Marty Krásové.
 • Odpadky
  Zvedneme kulturu kolem kontejnerových státní, která schováme za pěkná ohraničení. Zároveň se podíváme na vhodná doplnění kapacity tříděného odpadu, ale též rozšíření košů.
 • Opravy i údržba chodníků
  Neskončíme tím, že opravíme schody a chodníky, které to vyžadují. Následně budeme dbát i na jejich údržbu.
 • Porubský lesopark zachováme
  Myslivnu a její okolí zachováme jako místo pro odpočinek Porubáků a to napořád. Připravíme řešení celého území tak, aby bylo jasné, že se žádné kanceláře na poli stavět nebudou.

7. obvod - Pod Duhou

Od tramvaje k Duze a od Zuzany k Vlatavě, to je sedmák, jak jej známe. Ač panelák za panelákem občas přerušený školním komplexem, je to místo, kde se dobře žije. Množství restaurací, obchodní komplexy, zdravotní středisko, knihovna i Dům dětí a mládeže dělá ze sedmáku soběstačnou čtvrt, poskytující obyvatelům veškerý servis. Středem obvodu se pak táhne fajn lesík a dvě fotbalová hřiště, na kterém trénují nové baníkovské naděje. Ačkoliv zde mají občané vše na dosah ruky, trápí je právě stav chodníků, po kterých se ke všem službám dostanou. Také podoba klidových zón a okolí kontejnerů potřebuje svou péči. A o parkování se ani nemusíme zmiňovat. Ale i tady víme, co s tím.


Priority pro 7. obvod

 • Znovuoživení centrálního parku
  Park musí projít kompletní revitalizací tak, aby byl funkčním klidovým místem. Obnovou a doplněním městského mobiliáře začneme a přes opravu chodníků skončíme zakomponováním naučných a environmentálních prvků. Šťastní budou jak malí i velcí obyvatelé, tak místní zvířectvo ježkem počínaje a datlem konče.
 • Parkování na ulicích
  Sedmák nabízí ideální příležitost přeměnit podélná stání na kolmá, čímž dojde k výraznému nárůstu míst třeba na ulici Na Robinsonce, Heyrovského a Badatelů. Podobně jednoduchou úpravou zvýšíme počet míst o několik desítek na Podroužkové zezadu komplexu Duha.
 • Parkovací dům
  Sedmý obvod je ideální k výstavbě parkovacích domů na místech rozlehlých parkovišť. Nabízí se např. místo na Svojsíkové vedle Zuzany, při vjezdu do ul. Jana Šoupala, před objektem Vltavy či naproti dílen DPO vedle Hrušky.
 • Jednoduše více laviček
  Celý obvod trpí nedostatkem laviček. Rozšíříme jejich počet kolem páteřních tras na ul. Průběžná i B. Nikodéma a centrálním chodníku od Duhy přes lesík na Martinovskou. Podle potřeby některé zastíníme a odpočinkové zóny doplníme o šachové stolky a hřiště na pétanque.
 • Opravy i údržba chodníků
  Stávající chodníky systematicky opravíme, popřípadě zpevníme vyšlapané stezky, kterými lidé skutečně chodí.
 • Dvory pro lidi
  Ze starých asfaltových hřišť opět uděláme funkční sportoviště pro širokou veřejnost. Opravíme chodníky a dětská hřiště vhodně doplníme o stínidla. Součástí dvorů musí být i moderní lampy, které vám nebudou svítit do oken.
 • Čistota kolem popelnic
  Zvedneme kulturu kolem kontejnerových stání, která schováme za pěkná ohraničení. Zároveň se podíváme na vhodná doplnění kapacity tříděného odpadu, ale též rozšíření košů.
 • Oplocený výběh pro psy
  V samotném centru obvodu na konci ul. Jana Šoupala oplotíme část travní plochy pro volný pohyb psů. Bude to tak bezpečné jak pro pejsky, tak i kolemjdoucí.
 • Veřejná prostranství u Vltavy a Zuzany
  Místa sloužící k setkávání lidí musí dobře vypadat. Zaměříme se proto na jejich kultivaci. Estetika a funkčnost půjdou ruku v ruce. Samozřejmostí je zvýšení pocitu bezpečí v těchto místech lepší spolupráci s Městskou policií.

8. obvod - Nad Duhou 

Osmák je jednoduše na druhou stranu od Duhy, coby sedmák. Je to pás mezi ulicemi Průběžnou a Bedřicha Nikodéma až ke Globusu. Zajímavostí je, že zde najdeš v podstatě veškerou zástavbu jako ve zbytku Poruby - nízké bytové domy, kostky, vysoké věžáky i dlouhé hokejky, budovy VŠB a dokonce i řadové domky na Jedlové. A jako bonus kus Ameriky v podobě baseballového areálu Arrows. Jenže jako je zde zástavba podobná zbytku Poruby, jsou zde i nedostatky typické pro ostatní obvody. Těžké večerní zaparkování, špatná kvalita mnohých chodníků a zbytečné množství asfaltových ploch, které si dříve říkaly hřiště. Jak se říká: méně je někdy více a tráva je lepší než asfalt.


Priority pro 8. obvod

 • Více parkovacích míst
  Na ul. Karola Šmidkého upravíme stání z podélných na šikmá či kolmá. Stejnou možnost nabízí úseky na ulicích Oty Synka a Ludvíka Podéště. Na začátku Ivana Sekaniny, Zdeňka Štěpánka postavíme jednoduchá skeletová patrová parkoviště zakrytá zelení. Získáme tak na 150 nových míst.
 • Sportoviště pro všechny u školy ZŠ Sekaniny
  Jedno z posledních nedodělaných školních hřišť, které zároveň obklopuje hustá sídlištní zástavba. Zaslouží si pozornost a zaslouží si projekt, který zahrne trávení volného času úplně všech.
 • Veřejná prostranství u Duhy a dalších obchodních komplexů
  Zaměříme se na skutečnou kultivaci prostranství Olympie i Šatlavy. V těchto místech setkávání vysadíme květinové záhony i doplníme lavičky a odpadkové koše. U Duhy konečně vybudujeme vodní prvek.
 • Kvalitní chodníky
  Stávající chodníky opravíme, popřípadě zpevníme vyšlapané stezky, kterými lidé skutečně chodí. Skončíme s praxí, kdy se opraví část chodníku, přičemž druhá půlka zůstane škaredá.
 • Dvory pro volný čas
  Ze starých asfaltových hřišť opět uděláme funkční sportoviště pro širokou veřejnost. Některé z nich ale raději zatravníme. Opravíme chodníky a dětská hřiště vhodně doplníme o stínidla a kde bude zájem a dobrá parta rodičů, tak také o hračkobudky. Součástí dvorů musí být i moderní lampy, které vám nebudou svítit do oken.
 • Čistota kolem popelnic
  Zvedneme kulturu kolem kontejnerových státní, která schováme za pěkná ohraničení. Zároveň se podíváme na vhodná doplnění kapacity tříděného odpadu, ale též rozšíření košů.
 • Na kole bezpečně do práce, do školy a na nákup
  Doděláme cyklostezku táhnoucí se podél ulice Průběžná, která nyní končí v polovině a následně přechází do silničního pruhu.

Poruba Ves - U radnice

Jde o původní vesnici Poruba, než se postavila nová městská zástavba. Proto zde najdeš nejstarší porubskou stavbu kostel sv. Mikuláše, zámek i radnici. Dominantou je však lesopark okolo Myslivny, který nabízí Porubanům únik z města i všedních starostí. Stručně se dá říct, že je to prostor od vody k vodě, tedy od porubského rybníku k vřesinskému koupališti. Starou Porubu tvoří pouze rodinné domky, proto je svým charakterem, ale i problémy úplně jiná od zbytku obvodu.


Priority pro obvod

 • Zámecký park
  Dotáhneme do konce proměnu zámeckého parku v návaznosti na porubský rybník, jakožto odpočinkovou oblast. Mezi parkem a kostelem sv. Mikuláše uvedeme do patřičného stavu fotbalové hřiště a opravíme kostelní schody.
 • Bezpečnost především
  Budeme klást důraz na posílení hlídek městských strážníků vzhledem k vzrůstající trestné činnosti jako je vykrádání domů apod.
 • Multifunkční sportovní hala
  Podpoříme výstavbu multifunkční haly pro míčové sporty v areálu porubského Sokola.
 • Parkování pro návštěvníky
  V ulicích V Zahradách a Pod Nemocnicí zřídíme několik parkovacích míst pro návštěvníky zdejších restaurací a obchodů.
 • Porubský lesopark zachováme
  Myslivnu a její okolí zachováme jako místo pro odpočinek Porubáků a to napořád. Připravíme řešení celého území tak, aby bylo jasné, že se žádné kanceláře na poli stavět nebudou.
 • Cyklostezka i běžky
  Doděláme cyklostezku od zastávky Pod Nemocnicí k VŠB a napojíme jej na porubský lesopark. V zimě polovinu celého okruhu upravíme pro běžecké lyžování.

Lesopark - Myslivna a okolí


Priority pro Lesopark

 • Změna územního plánu na rezervu nám nestačí

  V tuto chvíli je stav i po 7 letech stejný, v Lesoparku se dle územního plánu může stavět. Žádný projekt však aktuálně k zastavění neexistuje. Na městě je v procesu pořízení změny územního plánu, která by ale v případě realizace změnila územní plán pouze na REZERVU, na které se stavět za určitých okolností také může (i když by byl proces velmi zdlouhavý). Co nám vadí je, že rezerva území zakonzervuje pro další rozvoj jeho rekreačního charakteru. Budeme iniciovat vznik studie území, na základě které se změní územní plán jen pro rekreační využití. Pod tím si představujeme piknik louky, lavičky, infrastrukturu pro grilování, částečně zalesnění, zatravnění. Nad lesoparkem už nesmí viset otazník. S rezervou stále visí. Proč jsme to neudělali doposud? Město tuto studii slíbilo zrealizovat a místo toho přišlo po 4 letech s materiálem, který může změnit územní plán jen na rezervu a bez komunikace s veřejností a také zastupiteli Poruby.