O NÁS

Naše filozofie

Jsme Porubáci jako Vy


Milí Porubané,

nepatříme ke stranám a hnutím, které si na Vás vzpomenou měsíc před volbami. Celé čtyři roky a vlastně téměř tři desetiletí sloužíme Vám - Porubanům. Naši zástupci ve vedení Poruby se denně zabývají Vašimi připomínkami, diskutují s Vámi na pravidelných besedách či v ulicích. Po celou tu dobu plníme sliby, které Vám dáváme, nezápolíme se skandály a o to více se věnujeme skutečné práci.

To, co Vám nabízíme v našem programu, dokážeme splnit. Chceme i nadále jít cestou dobré správy naší Poruby s jasnou vizí. Než do megalomanských akcí a nekoncepčních výmyslů budeme investovat do údržby, oprav chodníků a cest, rekonstrukcí dvorů, bezpečnosti všech generací a vzdělání naších dětí.

Bydlíme zde společně s Vámi, máme tedy stejný cíl - mít Porubu jako místo, kde se žije nejlépe.


Hodnoty a teze

  Hodnoty

  • Svoboda jednotlivce
  • Vláda práva
  • Solidarita zodpovědných
  • Soukromé vlastnictví
  • Individuální zodpovědnost
  • Ochrana soukromí
  • Nezadlužená budoucnost

Teze

 • Méně regulací a dotací
 • Málo papírování
 • Nízké a přehledné daně
 • Podpora rodin s dětmi
 • Kvalitní vzdělání jako investice
 • Dávky jen potřebným
 • Silná města a obce

Naše výsledky

Dokázali jsme z Poruby udělat nejlepší obvod k žití

 

Vždy jsme Porubu vedli hospodárně, udržovali vyrovnané rozpočty a investovali do skutečného rozvoje. Modernizovali jsme městský úřad i veškeré systémy, které lépe slouží občanům. Jako druzí v republice jsme schválili strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu.

Opravili jsme celou řadu chodníků a cest, díky čemuž vznikly desítky parkovacích stání, systematicky rozšiřovali síť cyklostezek a stavěli nová sportoviště. Postavili jsme také dětská hřiště všem dostupná, upravili a modernizovali školy i mateřinky a jejich zahrady zpřístupnili veřejnosti. Za důležitý považujeme rozvoj bydlení, proto jsme například v lokalitě Myslivna umožnili výstavbu rodinných domů. Rozvojem zóny lehkého průmyslu Nad Porubkou mohli vzniknout desítky nových kvalifikovaných pracovních míst.

Nikdy jsme neopomíjeli ani sociální oblast, a tak vznikly domovy seniorů s pečovatelskou službou nebo dům pro ochranu matky a dítěte. Podporovali jsme vznik mateřských center a zřízení center volného času. Ve spolupráci se Svinovem jsme rozšířili tamní hřbitov pro potřeby porubských občanů.

Mnohé jsme vykonali rovněž na poli bezpečnosti, díky čemuž je Poruba místem s velmi nízkou úrovni kriminality. Stále prosazujeme plošný zákaz heren na území obvodu. Důležitý byl také vznik nového integrovaného výjezdového centra záchranného systému. Klíčovým úspěchem, který již brzy všichni oceníme, je pokračující výstavba obchvatu Poruby - Prodloužené Rudné, za který vděčíme ministrovi z řad ODS.

Vždy jsme dbali o čistotu naší městské části, proto jsme připravili četná stání s kontejnery na tříděný odpad, do úklidu jsme zapojili odsouzené k výkonu veřejně prospěšných prací, otevřeli jsme OZO sběrný dvůr a u škol umístili kompostéry na bioodpad. Mnohá místa se také rozzářila výsadbou záhonů a nové zeleně.

V neposlední řadě Porubu vidíme jako místo, kde se nejen dobře žije, ale kde se také rádi a dobře bavíme. Proto jsme vždy tolik dbali na kulturní a sportovní akce, nejen na Hlavní třídě, pořádání vánočních trhů, pravidelé akce pro seniory čí rozšiřování městské Wi-Fi.

Je toho mnohem více, a rozhodně nekončíme!